Home > 抗投诉VPS > 抗投诉VPS之罗马尼亚VPS简单测评

抗投诉VPS之罗马尼亚VPS简单测评

之前老易代购的VPS、独立服务器,都是不抗投诉的。比如你的网站是仿牌,那如果有版权方投诉你,你的服务器上面对应的链接是需要删除的。现在好了,地球上还是有一些国家对版权投诉无视的,所以,如果找老易代购机器之前,要先说明下,你的网站,你的用途是否存在版权投诉情况,如果存在版权投诉,那就建议买抗投诉的VPS或者独立服务器。下面简单测评昨天帮客户代购的罗马尼亚抗投诉VPS。老易代购了一阵,hostsolutions.ro这家不理想,不建议购买,坑爹。

1、cpu用的是好cpu.

processor : 23
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 6
model : 45
model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2430 0 @ 2.20GHz


stepping : 7
microcode : 0x710
cpu MHz : 2200.000
cache size : 15360 KB
physical id : 1
siblings : 12
core id : 5
cpu cores : 6
apicid : 43
initial apicid : 43
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm epb tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt dtherm ida arat pln pts
bugs :
bogomips : 4390.55
clflush size : 64
cache_alignment : 64
address sizes : 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

2、重点是看看路由走向。本地到服务器的路由:电信>>奥地利>>美国>>罗马尼亚。

服务器到本地的路由:

[[email protected] ~]# traceroute 183.15.31.xxx
traceroute to 183.15.31.xxx6 (183.15.31.xxx), 30 hops max, 60 byte packets
1 188.240.208.1 (188.240.208.1) 0.404 ms 0.516 ms 0.637 ms
2 89.137.188.197 (89.137.188.197) 0.287 ms 0.323 ms 0.310 ms
3 ro-cj01a-rd3-xe-1-3-1-1797.aorta.net (84.116.186.113) 196.214 ms 196.249 m s 196.284 ms
4 de-fra01b-rc1-ae12-0.aorta.net (84.116.131.53) 196.320 ms 196.306 ms 196. 293 ms
5 nl-ams05a-rc2-lag-105-0.aorta.net (84.116.130.65) 195.636 ms 195.670 ms 1 95.658 ms
6 us-was02a-rd2-ae105-0.aorta.net (84.116.130.66) 195.988 ms 195.977 ms 195 .958 ms
7 us-was03a-rd1-ae4-0.aorta.net (84.116.130.29) 133.971 ms 133.998 ms 133.8 83 ms
8 us-sjo01a-ri3-ae0-0.aorta.net (84.116.133.61) 195.918 ms 196.017 ms 196.0 17 ms
9 213-46-190-218.aorta.net (213.46.190.218) 197.516 ms 197.254 ms 199.038 m s
10 202.97.50.77 (202.97.50.77) 215.054 ms 215.078 ms 215.063 ms
11 202.97.58.129 (202.97.58.129) 391.642 ms 391.617 ms 391.603 ms
12 * * *
13 202.97.94.125 (202.97.94.125) 396.976 ms 202.97.94.121 (202.97.94.121) 393.851 ms 202.97.94.125 (202.97.94.125) 396.980 ms
14 183.56.65.1 (183.56.65.1) 402.251 ms 183.56.65.49 (183.56.65.49) 396.296 ms *
15 119.145.224.254 (119.145.224.254) 396.431 ms 183.56.65.238 (183.56.65.238) 401.617 ms *
16 113.106.47.10 (113.106.47.10) 394.714 ms 113.106.47.14 (113.106.47.14) 392.777 ms 113.106.47.10 (113.106.47.10) 388.898 ms

3、看看ping,可以接受,主要是不丢包。

深圳电信ping的结果,不丢包,实际ssh登录机器,感觉良好。如果感觉速度慢,可以上cdn.

4、ping了下我日本机器,比ping国内网络好点。

[[email protected] ~]# ping -c 10 49.212.xxx.xxx
PING 49.212.xxx.xxx (49.212.xxx.xxx) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 49.212.xxx.xxx: icmp_seq=1 ttl=48 time=299 ms
64 bytes from 49.212.xxx.xxx: icmp_seq=2 ttl=48 time=298 ms
64 bytes from 49.212.xxx.xxx: icmp_seq=3 ttl=48 time=299 ms
64 bytes from 49.212.xxx.xxx: icmp_seq=4 ttl=48 time=298 ms
64 bytes from 49.212.xxx.xxx: icmp_seq=5 ttl=48 time=299 ms
64 bytes from 49.212.xxx.xxx: icmp_seq=6 ttl=48 time=298 ms
64 bytes from 49.212.xxx.xxx: icmp_seq=7 ttl=48 time=298 ms
64 bytes from 49.212.xxx.xxx: icmp_seq=8 ttl=48 time=299 ms
64 bytes from 49.212.xxx.xxx: icmp_seq=9 ttl=48 time=299 ms
64 bytes from 49.212.xxx.xxx: icmp_seq=10 ttl=48 time=299 ms


若非注明,本博客内容均为原创或翻译自Linode Library,教程默认Centos为linux发行版,转载请注明转自linode中文教程www.linode.im。linode中文教程QQ群:185393826,一起讨论linode及linux,linode中文教程、linode代购、linode合租、linode推介、linode返佣、linode优惠。日本VPS、美国VPS、海外独立服务器代购均在linode.im。

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.